Guna Millersone ©

Built with Berta.me

 1. Kurzemes viducis, Talsi ir vieta, kur rodas gleznas un dzīvo māksliniece Guna Millersone. Te, citviet Latvijā un pasaulē viņa sarīkojusi virkni personālizstāžu, piedalījusies daudzās grupu izstādēs, pati radījusi un vadījusi mākslas projektus, rakstījusi par tiem, sastādījusi izstāžu katalogus un veikusi neskaitāmus, ar mākslas jomu saistītos ikdienas darbus Talsu novada muzejā.

  Gunas Millersones pamatprincips mākslā ir būt saskaņā ar savu aicinājumu, un, tā strādājot, nav īpaši jādomā, vai viņas darbi sasaucas ar laikmetīgajām tendencēm vai turpina jau agrāk izkoptu glezniecisko rokrakstu.

  Ieskatoties jau senāko gadu gleznās, uzvirmo prieks, ka Gunai būtiska ir pati glezniecība. Lai kur arī atrastos - Talsos vai Pedvālē, Mazirbē, Kandavā, Zvārtavā vai Venēcijā - viņa skatās apkārt dabā un koncentrējas tās jaunradīšanai uz audekla, un krāsa ir svarīgākais tēlainības līdzeklis. Dārzu, dīķu, purvainu ainavu vai saulainas piekrastes motīvos tveras dažādas nozīmes un auras, kaut kas no filozofiskām bezgalības dziļumos un reālā eksistencē izprastām sajūtām, ko rada tonāli risināti vai krāsainībā mirdzoši, kvalitatīvi piepildīti laika, vietas un dabas redzējumi, kas balstīti uz vērīgumu, spēju emocionāli un ekspresīvi paust savu glezniecisko stāstu. Viņas gleznošanas veidu var dēvēt par abstrakto ekspresionismu ar romantisku ievirzi. Spēcīgie krāsu laukumi un līniju vijumi ar savu simbolisko noskaņu, saglabājot reālu tēlainības sistēmu, ir gan stāstoši, gan vienlaikus savā vispārinājumā iesaista skatītāju plašākā meditatīvā apcerē, un apliecina, ka Gunas Millersones pasaules redzējums ir daudznozīmīgs, izjusts pārdzīvojums un viņai ir sava noteikta vieta arī mūsdienu mākslas vidē.

  Gundega Cēbere,
  mākslas zinātniece

   

  Guna Millersone lives and creates her artworks in Talsi – the town in the heart of the West of Latvia. She has been a participant of personal and group exhibitions, as well as an author of numerous art projects, publications and catalogues there and elsewhere in the world, at the same time spending most of her regular time faithfully serving the Talsi Regional Museum.

  The leading principle of Guna Millersone as a painter is to follow the call of art. Thus working she avoids worrying about the latest art tendencies and the potential succession of her own artistic style.

  Her old artworks obviously show how important the process of painting is to her.

  Wherever she is – in Talsi or Pedvale, in Mazirbe, Kandava, Zvartava or Venice, her eyes and mind are focused on nature and its instant depiction on canvas. The colouring is the main mean of her imagery. The motives of gardens, ponds, marshy landscapes and sunlit seashores take hold of diverse meanings, auras and something of a grasp of the individual feelings, having roots into the philosofically eternal depth and the real existance, coming out as with a quality fulfilled views of time, space and nature of her own colouring solvation or multicolouring radiance. Her artworks are based on watchfulness and ability to express the individually pictorial story. The manner of her painting can be characterised as the abstract expressionism possesing a trend of romantism.

  Her colour strokes are powerful and line patterns have their symbolic temper, on the one hand remaining into a real imagery system and having a feeling of story, on the other hand being generally flexible and allowing the viewers contemplate on what they see. Her artworks prove the world view of Guna Millersone as being a significant and heartfelt experience. She definitely deserves a particular position within today’s environment of modern art.

  Gundega Cebere,
  Art Historian